Побудова належних процесів моніторингу літератури для фармаконагляду